Giới Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú,

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277- 3877011- 3877012 - 3877016

Fax: 0277-3877029

 

- Ngành nghề kinh doanh:
 

+ Vận tải xăng dầu, nhớt, khí hóa lỏng

+ Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy;

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

+ Mua bán xăng dầu, nhớt.

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

- Vốn điều lệ: 47.199.500.000 VND (Bốn mươi bảy tỹ một trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng ).

·  Địa chỉ trụ sở: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh,           tỉnh Đồng Tháp.

·  Điện thoại: 0277-3877011-3877012-3877016

·  Fax: 0277-3877029

 

   Quản Trị Cổ Đông: https://ezir.fpts.com.vn/ThongTinDoanhNghiep/DOP

Tin Tức Mới

Thống Kê Truy Cập

  • Số người online3
  • Truy cập hôm nay31
  • Truy cập hôm qua224
  • Tổng lượt truy cập402,305